Ogentheorie toegepast door kennisoverdracht door de alom bekende
Jos Evers, Born

Voor 1998 had Kees geen enkel geloof in de ogen-theorie. Omstreeks die tijd werd de praktijk van dierenarts Nanne Wolff te Hattemerbroek geopend. Tijdens deze opening zou er een persoon aanwezig zijn, die de duiven op vlieg- en kweekwaarde kon beoordelen. Toch nieuwsgierig geworden, is hij naar deze opening toegegaan. In een ruimte stond een man met een 200 Watt's lamp en een oogloep de aangeboden duiven te beoordelen. Ruim een half uur heeft Kees tegen een sponning van een deuropening aangestaan om van de ene verbazing in de andere te vallen. Van zeer goed spelende liefhebbers uit de omgeving werden de duiven gekeurd. Uit de reacties was op te maken, dat deze persoon het steeds bij het rechte eind had.
zie ook:
  www.j-h-brieftauben-augenzeichen.de
en http://www.mebiseric.be/Ogentheorie.html
Zelf tot drie keer toe werd dezelfde duif met andere duiven aangeboden om te kijken of deze persoon niet op fouten was te betrappen. De liefhebber werd gevraagd na die drie keer te stoppen met aanbieden. Immers de resultaten waren steeds hetzelfde. De duif werd als één van de beste duiven van deze middag gekwalificeerd.
Toen er zo goed als uitgekeurd was, vroeg deze persoon aan Kees of hij hem niet meer kende. Iets bekend kwam er wel voor, maar niet voldoende. Hij werd gauw uit de droom gehaald. Een jaar eerder hadden deze persoon en Kees aan dezelfde tafel op de feestavond van de NPO-manifestatie met elkaar gesproken over de duivensport.
Na dit ruggensteuntje  wist hij weer dat hij te maken had met Jos Evers uit Born, de ogen-specialist.
De positieve reacties van de aanwezige liefhebbers noopte hem ertoe aan Jos te vragen of hij nog lang aanwezig was. Hij adviseerde hem, als hij dat wou, zijn duiven ter beoordeling op te halen. Zolang zou hij op hem wachten.
De resultaten waren verbluffend. Hij haalde al zijn goede vliegduiven eruit. Nog niet helemaal overtuigd zijnde werd gevraagd of de zg. kwekers ook nog konden worden gekeurd. Aldus afgesproken. Ook nu weer werden de kwekers met de beste vliegresultaten er tussenuit gehaald.
                               Kees zijn belangstelling in de techniek van keuren was gewekt.
Meetings werden door Kees later in Zwolle georganiseerd, waar liefhebbers bij huis hun duiven op waarde door Jos Evers konden laten keuren. Deze meetings zijn later door duivensportcentrum TRASECO te Zwolle, waar in het bedrijf veel ruimte voor ontvangst aanwezig was, overgenomen. Ook zijn jonge duiven werden ter keuring aangeboden. Toen kwam aan het licht, dat er verscheidene duiven de toets der kritiek niet konden doorstaan.
Vanaf dat moment is hij zich gaan verdiepen in de ogen-theorie. Een loep (vergroten 15x), een lamp van 200 watt en voorlichtingsboekwerken werden bij Jos aangeschaft. In de loop van de jaren heeft hij zich min of meer de techniek aangeleerd. Bij twijfels - en die waren er in het begin heel veel - werd Jos telefonisch om advies gevraagd.
De band tussen hen werd steeds meer kameraadschappelijker. Bij Kees in huis werd meerdere malen gefilosofeerd over deze materie. Het resultaat mag er, mede dankzij Jos Evers, op kweek en vliegprestaties zijn.
De structuur van het oog, de opbouw van de iris, de aanwezigheid van de gezondheidscircel om de iris, de aanwezigheid van een (brede) correlatiecircel, de snelheids/afstandstekenen in deze circel, de zwartfactor etc., zijn door de loep bekeken, een lust voor het oog als al deze kenmerken aanwezig zijn.
Het beoordelen van de ogen is een onderdeel van het totale plaatje. Bij het kweken van duiven met goede ogen zal zich een afvalpercentage voordoen van ± 50 %. Bij de meeste liefhebbers, die niet aan deze theorie aandacht, bewust of onbewust, schenken is dit percentage 80 tot 90%.
Heeft men onder het 50%-percentage duiven met goede vliegresultaten (zoveel mogelijk spelen in het geboortejaar) dan zijn dat de duiven, die in de daarop volgende jaren bij de eersten van de Regio/afdeling of zelf op nationaal niveau kunnen spelen. Een stap naar betere duivensporttijden kan zo worden gezet.
                                              

Verlies naast deze theorie  de andere factoren (prestaties, bouw, mordant etc.) vooral niet uit het oog.
De laatste jaren is Kees mede door deze theorie keihard gaan spelen. Selecteren op vlieg/ogentheorie resultaten heeft een hok met prestatieduiven opgeleverd, die de toets der kritiek heel goed kan doorstaan. Super uitslagen zijn de beloning.

Jos bedankt voor de goede advisering en begeleiding.